• Radici Taurasi D.O.C.G. cl.75
  € 25,00
 • Radici Taurasi Riserva D.O.C.G. cl.75
  € 35,00
 • Fiano di Avellino D.O.C.G. cl.75
  € 10,50
 • Greco di Tufo D.O.C.G. cl.75
  € 10,50
 • Falanghina del Sannio D.O.C. cl.75
  € 10,00
 • Irpinia Aglianco D.O.C. cl.75
  € 10,00
 • Lacryma Christi del Vesuvio D.O.C. Rosso cl.75
  € 10,00
 • Lacryma Christi del Vesuvio D.O.C. Bianco cl.75
  € 9,50
 • Lacryma Christi del Vesuvio D.O.C. Rosato cl.75
  € 9,50